Budżet Unii zakładnikiem ideologii

Budżet Unii zakładnikiem ideologii

Dodano: 15
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Wiktor Dąbkowski
Olivier Bault | Już po lipcowym szczycie liderów unijnych pojawiły się wątpliwości co do interpretacji uzgodnień dotyczących mechanizmu uzależniającego wypłaty z budżetu unijnego i funduszu odbudowy od przestrzegania zasad praworządności.

Premierzy Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán zapewniali, że do zawieszenia wypłat z UE potrzebna będzie jednomyślność w Radzie Europejskiej. Zwolennicy tego mechanizmu byli ze swojej strony pewni, że ostateczny mechanizm i decyzje o zawieszeniu funduszy najbardziej krnąbrnym państwom członkowskim będą odtąd zależały od decyzji Komisji i Rady Unii Europejskiej – a tam są podejmowane większością kwalifikowaną głosów. Prezydencja niemiecka najwyraźniej poparła to drugie stanowisko. Dodatkowo zgodziła się też na początku listopada – po długich negocjacjach z Parlamentem Europejskim – na rozszerzenie stosowania mechanizmu na sytuację, gdy stwierdza się ryzyko naruszenia interesów finansowych Unii z powodu braku przestrzegania zasad praworządności oraz wartości wymienionych w sposób bardzo ogólnikowy w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Artykuł został opublikowany w 49/2020 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 15
Czytaj także